Welcome to Hoolizi

Hoolizi Comoany Profile


Our store

Building #2-3, Xinzhong Rd.,
Zhongshan, Guangdong, China

Mon - Fri, 9am - 6pm
Saturday, 9am - 12pm